Gợi ý

Bước 1: Tạo tài khoản IMS

- Người dùng có EMAIL công ty: sử dụng tài khoản EMAIL để đăng nhập (không bao gồm @coteccons.vn)

- CHƯA có EMAIL công ty: Liên hệ phòng CNTT để được hướng dẫn về thủ tục, biểu mẫu để được cấp tài khoản IMS

Bước 2: Quyền truy cập dữ liệu, thư viện

- Để xem được dữ liệu công trường: Liên hệ thư ký/ Chỉ Huy trưởng công trường

- Để xem được quy định, biểu mẫu ISO: Liên hệ Phòng Công nghệ Thông tin, ban ISO

- Để xem được tài liệu, cẩm nang, kiến thức nghiệp vụ: Liên hệ phòng ban nghiệp vụ

IMS

Quản lý hồ sơ

Đăng nhập. Và tham gia hoạt động.

Ứng dụng quản lý hồ sơ © 2017